Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

  • dokumentami tożsamości;
  • świadectwem chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu, z zaznaczeniem DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA (uwaga! ważność tego dokumentu to 6 miesięcy);
  • świadectwem nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej, zawodowej lub technikum;
  • świadectwo ukończenia katechez przedślubnych;
  • zaświadczeniem z poradni rodzinnej;
  • drukami Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważność 3 miesiące) lub odpisem aktu małżeństwa zawartego w USC;
  • zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich.

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z w/w. dokumentami do kancelarii parafialnej w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z kartkami od spowiedzi).