Chrzest święty

Sakrament Chrztu św. jest udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca. Jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, należy przedłożyć zezwolenie od swojego ks. proboszcza.
Zgłoszenie do chrztu w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.

Wymagane dokumenty:

 • Akt urodzenia z USC.

Rodzice dziecka

Przed Chrztem dziecka rodzice są zobowiązani do wysłuchania nauki przedchrzcielnej. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy świętej chrzcielnej – do Komunii świętej.
W czasie chrztu dziecko powinna trzymać matka, szczególnie w trzech momentach (główka dziecka na prawej ręce):

 • podczas obrzędów wstępnych i wniesienia dziecka,
 • podczas udzielania sakramentu,
 • podczas błogosławieństwa.

Rodzice Chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • ukończył 16 lat;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rodzice chrzestni mają obowiązek uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej. Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego księdza proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego.

Z okazji chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi i komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I komunia święta, ślub).

Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego lub dwoje chrzestnych (por. kan. 873 KPK).

Zadania chrzestnych są następujące:

 • mają oni towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu dziecka;
 • wraz z rodzicami mają przedstawić dziecko do chrztu;
 • pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872 KPK).
 • są współodpowiedzialni za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Do chrztu potrzebna jest również Biała Szatka (kupuje Matka Chrzestna), świeca (kupuje Ojciec Chrzestny).

Do chrztu przybywamy odpowiednio wcześniej, aby złożyć podpisy w księgach i uzupełnić brakujące dane.

Jeżeli dziecko było ochrzczone „z wody” w szpitalu lub w domu – należy przedstawić zaświadczenie pielęgniarki lub osoby, która tego chrztu udzieliła (z podpisem).

Chrzty uzupełniające oraz w nagłych przypadkach należy zgłosić i uzgodnić z ks. proboszczem.

Po udzieleniu Chrztu

Rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek zapoczątkowane na Chrzcie nowe życie rozwijać przez:

 • chrześcijańskie wychowanie w rodzinie,
 • nauczyć dziecko modlitwy,
 • posyłać na katechizację,
 • przygotować do bierzmowania,
 • przygotować do uczestnictwa w Eucharystii.

Religijne życie w rodzinie to:

 • modlitwa,
 • wzajemna miłość chrześcijańska będąca dla dziecka najlepszą szkołą wiary,
 • życie sakramentalne rodziców i rodzeństwa (zwłaszcza chrześcijańskie świętowanie niedzieli).